Dags att införa allmän tarmscreening ihela Sverige.

Dags att införa allmän tarmscreening ihela Sverige.

18.05.2018

Baserat på slutsatserna från den nationella arbetsgrupp som utrett förutsättningarna för införande av allmän tarmcancerscreening i Sverige, har RCC i samverkan nu rekommenderat landsting och regioner att påbörja införandet av en nationell allmän tarmcancerscreening från och med 2019.
Läs hela artikeln.

Tillbaka till nyhetssida