Beslutsstöd för tidig upptäckt av cancer i primärvården

Beslutsstöd för tidig upptäckt av cancer i primärvården

16.10.2019

Det menar Marcela Ewing, medicinsk rådgivare vid Regionalt cancercentrum väst. Under en stipendieresa i juni besökte hon världsledande forskare vid universiteten i Exeter och Cambridge.

Läs hela artikeln från Regionalt cancercentrum Väst

Tillbaka till nyhetssida