Analys av fritt cirkulerande DNA i blodet från patienter som opererats för tarmcancer kan påvisa återkomst tidigare.

Analys av fritt cirkulerande DNA i blodet från patienter som opererats för tarmcancer kan påvisa återkomst tidigare.

11.05.2019

I studien följdes totalt 58 patienter under i genomsnitt fyra år. Patienterna fick lämna blodprov var tredje till var sjätte månad under upp till två år efter operation, för analys av fritt cirkulerande tumör-DNA i blodet. Resultatet av DNA-analysen jämfördes sedan med resultatet från skiktröntgen, den rutinmetod som används idag för uppföljning av tarmcancer efter operation.

Läs hela artikeln

Tillbaka till nyhetssida