Almedalen: Tarmcancervård - Vet Sverige verkligen bäst?

Almedalen: Tarmcancervård - Vet Sverige verkligen bäst?

01.07.2018

I dag finns olika svenska riktlinjer för behandling vid spridd tarmcancer och det saknas obligatoriska krav på att de följs. Patienter med tarmcancer – den tredje.

Mer  information finns här.

Tillbaka till nyhetssida