Aktuellt

Aktuellt från ILCO

Webbinarium om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Försäkringskassan har anordnat ett Webbinarium om de nya socialförsäkringsförmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning som trädde i kraft 1 januari.

Rundabordsmöte 19 november 2018

Patienter med tarmsvikt – rundabordsmöte i samarbete med ILCO och SNIF-gruppen

Nationell vägledning för rehabilitering efter bäckencancer

RCC har tagit fram en vägledning i utredning och behandling av patienter med seneffekter efter behandling mot cancer i lilla bäckenet. Vägledningen för bäckencancerrehabilitering ska öka kunskapen om vilka besvär som kan uppstå och vilka behandlingsmöjligheterna är. Maria Hellbom är ordförande i den nationella arbetsgrupp som tagit fram vägledningen.

Container anländer till ILCO Zimbabwe

Ytterligare en container med bland annat insamlat stomimaterial har anlänt till ILCO Zimbabwe.

Stomipriset för 2018 tilldelades Stomimottagningen på Ersta sjukhus

Förbundsordförande Bo Karlsson delar ut 2018 års stomipris till Lena Wistmar och Annica Wistedt på Stomimottagningen på Ersta sjukhus Stockholm.

Stödverksamhet

Bli medlem!