Aktuellt

Aktuellt från ILCO

Forskningsstudie

Vi är tacksamma om du som behandlas med biologiska läkemedel kan ta dig tid att anonymt besvara nedanstående enkät.

Tjock- och ändtarmscancer, näst vanligaste cancerformen

Varje år insjuknar cirka 6 000 personer med cancer i tjock- eller ändtarmen i Sverige. Det är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor (efter prostata- och bröstcancer)

Professor Peter Strang Årets Cancernätverkare

Peter Strang, professor Karolinska Institutet, Palliativt Kunskapscentrum (PKC), Regionalt Cancercentrum (RCC) och Stockholms Sjukhem, får utmärkelsen Årets Cancernätverkare 2019. Motiveringen är bland annat att han ”har värnat om ett bra bemötande och en bra omsorg vid livets slut.” Utmärkelsen delas ut på Världscancerdagen 4 februari i Stockholm. ”Palliativ cancervård betyder inte nödvändigtvis slutet” - Jag är överväldigad och glad över utmärkelsen. Den stimulerar till fortsatt arbete för att förbättra livet för de allra svårast sjukaste, säger Peter Strang.

Nu inleds ett samarbete mellan Nätverket mot cancer och Doktorn inför och under Världscancerdagen 4 februari.

Som en av landets största sajter inom medicin och hälsa har Doktorn lång erfarenhet av att arbeta med cancerfrågor och cancerrelaterad kunskap.

Webbinarium om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

Försäkringskassan har anordnat ett Webbinarium om de nya socialförsäkringsförmånerna omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning som trädde i kraft 1 januari.

Rundabordsmöte 19 november 2018

Patienter med tarmsvikt – rundabordsmöte i samarbete med ILCO och SNIF-gruppen

Nationell vägledning för rehabilitering efter bäckencancer

RCC har tagit fram en vägledning i utredning och behandling av patienter med seneffekter efter behandling mot cancer i lilla bäckenet. Vägledningen för bäckencancerrehabilitering ska öka kunskapen om vilka besvär som kan uppstå och vilka behandlingsmöjligheterna är. Maria Hellbom är ordförande i den nationella arbetsgrupp som tagit fram vägledningen.