Aktuellt

Aktuellt från ILCO

Tarmcancerkväll INSTÄLLD

Tarmcancerkväll Inställd

TLV:s projekt tillsammans med ILCO

Projektet som innebär större förståelse för stomiopererade

Sveriges universitetskliniker bör ha en tarmsviktsenhet

Ojämlik vård och bristande kunskap och kompetens. Det är vardagen för många patienter med korttarm.

Nya ILCO-magasinet ute vecka 10

Inte medlem?

Invigning av Tarmsviktscentrum i Göteborg

Tarmsviktscentrum ska vara en självklar del i vården av patienter med tarmsvikt.

Plånboken ska inte avgöra rätten till en god tandhälsa

Bilden av tandhälsa som något man själv kan styra över stämmer inte.

Start i dag för ny artikelserie - Så följer vi upp SVF i cancervården

Införandet av SVF (standardiserade vårdförlopp i cancervården) startade 2015.