Aktuellt

Aktuellt från ILCO

Invigning av Tarmsviktscentrum i Göteborg

Tarmsviktscentrum ska vara en självklar del i vården av patienter med tarmsvikt.

Plånboken ska inte avgöra rätten till en god tandhälsa

Bilden av tandhälsa som något man själv kan styra över stämmer inte.

Start i dag för ny artikelserie - Så följer vi upp SVF i cancervården

Införandet av SVF (standardiserade vårdförlopp i cancervården) startade 2015.

Forskningsstudie

Vi är tacksamma om du som behandlas med biologiska läkemedel kan ta dig tid att anonymt besvara nedanstående enkät.

Tjock- och ändtarmscancer, näst vanligaste cancerformen

Varje år insjuknar cirka 6 000 personer med cancer i tjock- eller ändtarmen i Sverige. Det är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor (efter prostata- och bröstcancer)

Professor Peter Strang Årets Cancernätverkare

Peter Strang, professor Karolinska Institutet, Palliativt Kunskapscentrum (PKC), Regionalt Cancercentrum (RCC) och Stockholms Sjukhem, får utmärkelsen Årets Cancernätverkare 2019. Motiveringen är bland annat att han ”har värnat om ett bra bemötande och en bra omsorg vid livets slut.” Utmärkelsen delas ut på Världscancerdagen 4 februari i Stockholm. ”Palliativ cancervård betyder inte nödvändigtvis slutet” - Jag är överväldigad och glad över utmärkelsen. Den stimulerar till fortsatt arbete för att förbättra livet för de allra svårast sjukaste, säger Peter Strang.

Nu inleds ett samarbete mellan Nätverket mot cancer och Doktorn inför och under Världscancerdagen 4 februari.

Som en av landets största sajter inom medicin och hälsa har Doktorn lång erfarenhet av att arbeta med cancerfrågor och cancerrelaterad kunskap.