Aktuellt

Aktuellt från ILCO

Funktionsrätts enkät om FK

Funktionsrätts Sverige har gjort en enkät om Försäkringskassans bemötande mm

Mathilda har stomipåse på magen: ”Skäms inte i badtider”

Min livskvalitet har blivit så mycket bättre, idag kan jag åka till stranden och resa utan att vara orolig över att bli dålig, säger hon.

Tio sjukdomar får standardiserade vårdförlopp nästa år

Hjärtsvikt, reumatoid artrit och stroke hör till sammanlagt tio sjukdomsområden som får standardiserade vårdförlopp nästa år. Och fler är på gång.

En del patienter med spridd kolorektalcancer kan få förlängd överlevnad när de behandlades med en ny kombination av läkemedel, visar en ny studie.

Behandlingen är den första målinriktade terapin för denna typ av cancer. En ansökan om godkännande av behandlingen förväntas inom kort.

Straffa de regioner som inte följer riktlinjerna

Människor dör i onödan då vårdprogram och andra riktlinjer inte följs. Det är dags att ställa krav på sjukvårdsregionerna, skriver Margareta Haag, Nätverket mot cancer.

ILCO-magasinet 2-2019 ute nu

Tema Rehabilitering

Patientregistren - forskarnas guldgruva

Hela 84 000 patientfall ingår i registret för ändtarms- och tjocktarmscancer.