Aktuellt

Aktuellt från ILCO

Informationskväll om urodiagnoser och urostomier.

I april anordnade ILCO Västra Götaland en kväll om urodiagnoser och urostomier, där överläkare Gundela Holmdahl och professor Ralph Peeker föreläste. Föreläsningarna filmades av ABF och kan ses på nätet i efterhand via ABF Play. ABF:s medverkan i inspelningen och distributionen av föreläsningen via ABF Play, visar hur ILCO med ABF:s hjälp kan sprida en lokal aktivitet till fler intresserade i hela Sverige.