Aktuellt

Aktuellt från ILCO

Sveriges universitetskliniker bör ha en tarmsviktsenhet

Ojämlik vård och bristande kunskap och kompetens. Det är vardagen för många patienter med korttarm.

Nya ILCO-magasinet ute vecka 10

Inte medlem?

Invigning av Tarmsviktscentrum i Göteborg

Tarmsviktscentrum ska vara en självklar del i vården av patienter med tarmsvikt.

Plånboken ska inte avgöra rätten till en god tandhälsa

Bilden av tandhälsa som något man själv kan styra över stämmer inte.

Start i dag för ny artikelserie - Så följer vi upp SVF i cancervården

Införandet av SVF (standardiserade vårdförlopp i cancervården) startade 2015.

Forskningsstudie

Vi är tacksamma om du som behandlas med biologiska läkemedel kan ta dig tid att anonymt besvara nedanstående enkät.

Tjock- och ändtarmscancer, näst vanligaste cancerformen

Varje år insjuknar cirka 6 000 personer med cancer i tjock- eller ändtarmen i Sverige. Det är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor (efter prostata- och bröstcancer)