Aktuellt

Aktuellt från ILCO

Nya ILCO-magasinet ute nu

Som medlem får du den med posten

Slutbetänkandet för mer jämlik vård

Betänkandet överlämnades av den särskilde utredaren Göran Stiernstedt.

Överlevnaden vid urinblåsecancer har förbättrats

Cancer i urinblåsan är den sjunde vanligaste cancerformen i Sverige.

Ökade möjligheter till anpassning inom bilstödet

Regeringen föreslår att bilstödet ska förbättras för att öka stödets ändamålsenlighet.

Kraftens Hus i Borås ett av Sveriges fem bästa utvecklingsprojekt

Berättar om sin verksamhet på temadagen om cancer i urinvägarna, årets stomidag, den 5 oktober i Göteborg

Patienter önskar mer delaktighet visar en enkät

Majoriteten av patienter som utreds enligt standardiserat vårdförlopp, SVF, är i stort nöjda

ILCO-magasinet 3-2019

Snart kommer nästa nummer