Aktuellt

Aktuellt från ILCO

Välkommen till den nationella patientdagen 4 dec

Syftet är att lyfta fram patientdelaktighet och bidra till erfarenhetsutbyten mellan vårdmedarbetare, patienter, invånare och beslutsfattare.

Följdsjukdomar efter cancerbehandling måste lyftas

Varje år behandlas fler än 25 000 patienter i Sverige för cancer i lilla bäckenet och kunskapsläget om seneffekter är fragmenterad i vården

Vill hjälpa patienter med inflammerad mage

Distriktssköterskan Ulrica Lovén Wickman har tagit reda på vad patienter med inflammatorisk tarmsjukdom gör för att hantera livet med sjukdomen

Beslutsstöd för tidig upptäckt av cancer i primärvården

Sverige har mycket att lära av Storbritannien när det gäller användning av beslutsstöd för tidig diagnostik av cancer i primärvården

Telia lanserar ny tjänst för barn med IBD

Via en app i mobilen kan patienter på egen hand göra mätningarna av inflammationsmarkören f-kalprotektin.

Skrota experiment inom cancervården

Så kallade standardiserade vårdförlopp snarare förvärrar än löser sjukvårdens problem.

När cancern försvann stängde vården dörren.

Elisabeth Bolin, 74: Jag behöver opereras – men nu är jag en prio noll-patient.