Aktuellt

Aktuellt från ILCO

Pressmeddelande och redovisning av enkäten "Hur mår tarmen"

Under stomidagen i Karstad 1 oktober redovisas enkäten "Hur mår tarmen" samtidigt som patienter med korttarmssyndrom berättar hur det är att leva med diagnosen. Undersökningen bland 150 personer med korttarmssyndrom visar att många faktiskt inte har tillgång till samhället. De är isolerade hemma, bundna vid att ständigt vara nära en toalett eller behöva åka till sjukvården för att få dropp konstaterar ILCO:s förbundsordförande Bo Karlsson.

ILCO har beviljats stöd från Arvsfonden.

Projektet heter "Stödverksamhet för personer med stomi, tarm- och urodiagnos samt närstående." och är treårigt. Projektet kommer genomföras i nära samarbete med stomiterapeuter och kontaktsjuksköterskor.

Årets Tarmcancerpris till överläkare Kenneth Smedh på Västmanlands sjukhus

”Det är ändå patienternas bästa vi har för ögonen" Kenneth Smedh, kirurg, överläkare och professor på Västmanlands sjukhus, tilldelas det hedersamma ”Tarmcancerpriset 2018” av patientföreningen ILCO Tarm- uro- stomiförbundet.

Vet politikerna att klinikerna inte använder den senaste tekniken?

För patienter med spridd tarmcancer finns sedan 2013 ett relevant gentest – som sällan används, skriver två debattörer, Bo Karlsson ILCO och Katarina Johansson Nätvereket mot cancer, inför Världscancerdagen den 4 februari.

Så kan inflammatorisk tarmsjukdom bli möjlig att behandla

Kolesterolrester, så kallade oxysteroler, sätter igång de immunceller som ligger bakom den viktiga lymfoida vävnaden i tarmen. Upptäckten banar väg för en ny möjlig behandlingsform för patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.

Världens bästa vård av cancer är en myt

Debattören Katarina Johansson: Se cancer som en akutsjukdom – alla dagar på året.

Avancerad barn- och ungdomskirurgi - de får uppdraget

Det blir Skånes universitetssjukhus och Karolinska universitetssjukhuset som får riksuppdraget att utföra viss avancerad barnkirurgi. Det stod klart efter Rikssjukvårdsnämndens sammanträde på onsdagen.