Aktuellt

Aktuellt från ILCO

Årets cancernätverkare

Hon är cancerpatienten som såg orättvisorna

Ersta sjukhus senaste satsning är ett multidisciplinärt, strukturerat och personcentrerat IBD-centrum på medicin- och kirurgkliniken.

Ersta sjukhus hjälper idag omkring 2700 patienter

Första nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet är här

Läkartidningen - Nu får Sverige för första gången en nationell handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

Läkartidningen-livsfarligt missbruk

Loperamid (Dimor, Imodium) säljs receptfritt på apotek för behandling av diarré sedan flera decennier.

Världscancerdagen 4 februari

10 år med cancerstrategin – från ord till nollvision cancer

Ökad risk för död i kolorectal cancer vid ulcerös kolit

Vår studie bekräftade tidigare rapporter om att den relativa risken för kolorektal cancer verkar ha minskat under senare år.

Tandvårdsutredningen får tilläggsdirektiv

Syftet är att göra tandvården mer effektiv och jämlik, och framför allt förbättra situationen för vissa patienter som har särskilda tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom.