Aktuellt

Aktuellt från ILCO

Världscancerdagen 4 februari

10 år med cancerstrategin – från ord till nollvision cancer

Ökad risk för död i kolorectal cancer vid ulcerös kolit

Vår studie bekräftade tidigare rapporter om att den relativa risken för kolorektal cancer verkar ha minskat under senare år.

Tandvårdsutredningen får tilläggsdirektiv

Syftet är att göra tandvården mer effektiv och jämlik, och framför allt förbättra situationen för vissa patienter som har särskilda tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom.

4,7 miljarder till hälso- och sjukvården

Det handlar om en uppdaterad kömiljard för ökad tillgänglighet, satsningar på cancervården, förbättrad patientsäkerhet samt ökad tillgänglighet inom mödrahälso- och förlossningsvården.

Regeringen ger myndigheter i uppdrag att underlätta för läkare i arbetet med läkarintyg

Regeringen vill underlätta för läkare i deras arbete med sjukskrivningar. Försäkringskassan och Socialstyrelsen får därför i uppdrag att genomföra ett antal utvecklingsåtgärder kopplat till läkarintyg.

”Tarmcancerscreening – byråkrati går före liv”

Det är beklämmande att se hur regionpolitiker inte genomför tydliga uppmaningar från myndigheter centralt om screening för tarmcancer, skriver Bo Karlsson, Tarm-, uro- och stomiförbundet.

Möjligt minska stomi efter cancer i ändtarm

Vid operation av cancer högt upp i ändtarmen bör man undvika att göra en tillfällig stomi. Dels är nyttan tveksam i denna patientgrupp, samtidigt som det ofta leder till att fler har permanent stomi på sikt.