Aktuellt

Aktuellt från ILCO

Stomiordlista på 19 språk.

ILCO i Tyskland har tagit fram en ordlista på olika användbara stomiord och översatt den till 19 språk. Perfekt att använda vid utlandsresor.

Stomipriset delades under stomidagen ut till Fredrik Kyhlberg och Tord Jägsten.

Fredrik fick priset bland annat för att han har utfört ett pionjärarbete genom att inrätta Sveriges första stomimottagning i Värmland på tidigt 70– tal. I Tords motivering fanns bland annat hans stora engagemang för ILCO:s barn- familj- och ungdomsverksamhet. Han var en inspirationskälla vid varje möte som arrangerades och alla som var barn- förälder- eller ungdom från tidigt 80- tal och många år framåt, vet vem Tord är.

Informationskväll om urodiagnoser och urostomier.

I april anordnade ILCO Västra Götaland en kväll om urodiagnoser och urostomier, där överläkare Gundela Holmdahl och professor Ralph Peeker föreläste. Föreläsningarna filmades av ABF och kan ses på nätet i efterhand via ABF Play. ABF:s medverkan i inspelningen och distributionen av föreläsningen via ABF Play, visar hur ILCO med ABF:s hjälp kan sprida en lokal aktivitet till fler intresserade i hela Sverige.