Aktuellt

Aktuellt från ILCO

Titanimplantat, ett så kallat TIES®-implantat,

Ny klinisk studie kring lösning utan påse

Förslag om ökade möjligheter till anpassning inom bilstödet

Regeringen föreslår i en proposition att bilstödet ska förbättras för att öka stödets ändamålsenlighet.

ILCO-magasinet 1-2020

Jennie Karlsson berättar om vad ILCO-lägren betytt för henne.

Cancersatsningar som glömmer patienterna

Har politiker och tjänstemän samma fokus som patienterna.

Omotiverat olika, vårdanalys rapport 2019:8

Det finns socioekonomiska och regionala omotiverade skillnader i vård och behandling av personer med cancer.

Framtidens Cancerstrategi

En cancerstrategi för en ny tid

Skillnaden i att vara patient och konsument

Kåseri av L-I Johansson, Nätverket mot cancer