Aktuellt

Aktuellt från ILCO

Ökade möjligheter till anpassning inom bilstödet

Regeringen föreslår att bilstödet ska förbättras för att öka stödets ändamålsenlighet.

Kraftens Hus i Borås ett av Sveriges fem bästa utvecklingsprojekt

Berättar om sin verksamhet på temadagen om cancer i urinvägarna, årets stomidag, den 5 oktober i Göteborg

Patienter önskar mer delaktighet visar en enkät

Majoriteten av patienter som utreds enligt standardiserat vårdförlopp, SVF, är i stort nöjda

ILCO-magasinet 3-2019

Snart kommer nästa nummer

Funktionsrätts enkät om FK

Funktionsrätts Sverige har gjort en enkät om Försäkringskassans bemötande mm

Tarmsvikt-en bortglömd patientgrupp?

Tarmsvikt-en bortglömd patientgrupp?

Mathilda har stomipåse på magen: ”Skäms inte i badtider”

Min livskvalitet har blivit så mycket bättre, idag kan jag åka till stranden och resa utan att vara orolig över att bli dålig, säger hon.