Aktuellt

Aktuellt från ILCO

Regelverket för handikappersättning har med tiden blivit otidsenlig

RTP-S frågade Ulrika Wahlberg, områdeschef, på avdelningen för funktionsnedsättning på Försäkringskassan.

Patienter får träning 30 minuter efter operation

Träning redan 30 minuter efter en canceroperation. Det sker just nu på USÖ i Örebro i en ny studie som aldrig tidigare gjorts i Sverige.

Rekordmånga anmälningar under Donationsveckan

Socialstyrelsens donationsregister fick över 21 000 anmälningar under årets donationsvecka. Det innebär nytt rekord för antalet anmälningar under kampanjveckan

Välkommen till den nationella patientdagen 4 dec

Syftet är att lyfta fram patientdelaktighet och bidra till erfarenhetsutbyten mellan vårdmedarbetare, patienter, invånare och beslutsfattare.

Följdsjukdomar efter cancerbehandling måste lyftas

Varje år behandlas fler än 25 000 patienter i Sverige för cancer i lilla bäckenet och kunskapsläget om seneffekter är fragmenterad i vården

Vill hjälpa patienter med inflammerad mage

Distriktssköterskan Ulrica Lovén Wickman har tagit reda på vad patienter med inflammatorisk tarmsjukdom gör för att hantera livet med sjukdomen

Beslutsstöd för tidig upptäckt av cancer i primärvården

Sverige har mycket att lära av Storbritannien när det gäller användning av beslutsstöd för tidig diagnostik av cancer i primärvården