Vår verksamhet

Vår verksamhet

Den centrala verksamheten leds av förbundsstyrelsen. För lokal verksamhet finns länsföreningar och lokalföreningar.

Förbundsstyrelsen väljs på förbundskongressen vartannat år.

Det finns speciellt riktad verksamhet för ungdomar från 18 år till och med 35 år och kallas ILCO:s Unga vuxna. 

Barn- och familjeverksamheten är en annan verksamhet inom ILCO och den vänder sig till familjer där ett barn föds med t.ex. missbildning i tarm eller urinorgan, barn som har inflammatoriska tarmsjukdomar eller andra sjukdomar och som har stomi eller där sjukdomen kan leda till en eventuell stomioperation. Viktigt är att familjerna får träffas och prata med andra i liknande situation och det kan de göra på ILCOs familjedagar, som arrangeras årligen.

ILCOs internationella verksamhet är i första hand med de nordiska stomiorganisationerna, där man vartannat år träffas för att planera ett nordiskt möte som äger rum året mellan dessa träffar. Man varierar värdland. Där finns också en ungdomsgrupp som diskuterar sin verksamhet.
Vår verksamhet i European Ostomy Association, EOA och International Ostomy Association, IOA är begränsad då det inte finns de ekonomiska eller personella resurserna i svenska ILCO som krävs.

På förbundsnivå är en del verksamhet i projektform. I januari 2011 avslutades ett treårigt arvsfondsprojektet som byggt upp ILCOs barn- och familjeverksamhet. Ett arvsfondsprojekt för tonåringar med inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, avslutades januari 2013. Projektet som även det var treårigt genomfördes tillsammans med Mag- och tarmförbundet.

Verksamheten i länsföreningarna och lokalföreningarna är varierande och under länsföreningar kan du finna mer information om dess verksamhet.