Stomimottagningar

På många sjukhus i Sverige finns stomiterapeuter eller stomisköterskor som är sjuksköterskor med en specialistutbildning inom stomiområdet. ILCO utövade stor påtryckning på landstingen under 70-talet för att sjukhusen skulle inrätta en tjänst för stomiterapeuter och under 80- och 90-talet var tjänsterna besatta på de flesta sjukhus.

Lite historik

År 1974 inrättades den första stomiterapeuttjänsten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Det var Inger Palselius som fick denna tjänst och den hade hon till sin pension 1997. Inger hade utbildats i Ohio, USA och var den enda i Sverige som hade en stomiterapeututbildning. Inger arbetade starkt för att Sverige skulle få liknande utbildning. Tillsammans med professor Leif Hultén grundades Skandinavisk skola för utbildning av stomiterapeuter vid Universitetet i Göteborg.

Den första kursen i "Stomivård och rehabilitering" arrangerades i Göteborg 1980. ILCO var också en starkt, drivande kraft mot landstingen med krav om denna utbildning. Utbildningen har sedan fortsatt och gör så än i dag.

De flesta sjukhusen inrättade tjänster för de nyutbildade stomiterapeuterna vilket gjorde att de stomiopererade fick tillgång till specialutbildade sjuksköterskor. I och med att det måste vara individuellt utprovade bandage (påsar) så blev den stomiopererade omhändetagen på ett tryggt och säkert sätt. Stomiterapeuten informerade och testade innan operationen och efter operationen följdes patienten upp noggrant. Allt för att den nyopererade skulle kännas sig säker och trygg med bandaget. Vikten av en specialutbildad sjuksköterska är av största vikt när en människa står inför en stomioperation.

Därför är det viktigt att regioner och landsting tillsätter nya när den stomiterapeuten som har tjänsten slutar eller går i pension. Det är viktigt för de stomiopererade för att de ska få det stöd och den hjälp som behövs inför och efter en stomioperation.

Lista över stomimottagningar 2020  Då kommer du till Stomiterapeuternas hemsida och får klicka dig vidare till deras aktuella lista över stomimottagningar. 

Sidan redigerades senast: 2021-04-20