Sex och samlevnad

Hösten 2022 deltog ILCO i RFSU och Funktionsrätt Sveriges gemensamma projekt Min Sexualitet - Min Rätt (MSMR), som finansierades av Arvsfonden. Syftet med MSMR var att belysa frågor kring sex och lust utifrån ett funktionsvariationsperspektiv. ILCO:s eget projekt inom MSMR var digitala informationskvällar för våra medlemmar, där vi belyste ämnet sex och samlevnad utifrån frågor kring funktionsändringar/sjukdomar i tarmkanal och/eller urinvägar.

Fokus närhet, stigma och lust

I denna informationskväll behandlas sex och samlevnad i relation till funktionsförändringar i tarmkanal och/eller urinvägar utifrån ett sexologiskt perspektiv. Medverkande är moderator Fredrik Hed, sexologen Suzann Larsdotter och universitetslektorn Julia Bahner. Frågor som tas upp är bland annat hur man kan anpassa sex och närhet efter kroppens förmåga och ens egen lust, hur man hittar tillbaka till sin lust efter sjukdom eller kroppsförändringar och hur man tar upp frågor kring sex i förhållande till funktionsförändringar med sin/sina partner/s.

 

Sidan redigerades senast: 2023-04-18