Nationellt

Stomidag, världsstomidag (WOD-dag) och tarmcancerdag. För barn och familj finns familjedagar och för barn 10-18, barn- och tonårsläger. Unga vuxna 18-35 har ett sommarläger. De är återkommande arrangemang varje år för oss. På olika platser arrangerar länsföreningarna föreläsningar och olika aktiviteter dessa dagar.

Familjedagarna 2022

I samarbete med Karlskoga folkhögskola har ILCO arrangerat familjedagar där varje år under Kristi Himmelsfärdshelgen.  

Det är ett mycket uppskattat läger för familjer där det finns ett barn som har en sjukdom eller missbildningar i tarm- och/eller urinvägarna.

På familjedagarna finns tid för allt från prat och mat till fritidsledda aktiviteter för barn upp till 18 år och deras syskon. För dig som förälder ordnar vi föreläsningar och samtal som ger stöd och värdefull ny kunskap. Vi grillar, utmanar varandra i fotboll och mycket mer.

ILCO:s Familjedagar kommer att äga rum 26-29 maj 2022 i samarbete med Karlskoga folkhögskola. Vi startar torsdagen 26 maj efter lunch och avslutar söndagen 29 maj efter lunch.

Några programpunkter som planeras för barnen.
▪ Aktiviteter ordnas av elever på skolans fritidsledarlinje. Aktiviteterna är i olika nivåer så att alla barn kan delta.
▪ Sporthall med klättervägg, lekrum och stora gräsytor för utomhusaktiviteter finns inom skolområdet.
▪ Det kommer också att bli gemensamma aktiviteter föräldrar/barn.

Programpunkterna för föräldrar och för hela familjen planeras för fullt! Fokus kommer som vanligt vara att öka kunskapen kring diagnoser, att ta del av erfarenheter från unga vuxna med någon av ILCO:s diagnoser samt att få samtala och diskutera om vardagens små och stora bekymmer eller solskenshistorier.

Kostnaden för hela familjen inklusive resa och helpension är 1 800 kr. Deltar bara en förälder är kostnaden 1 300 kr. För icke medlemmar tillkommer 600 kr. (Familjemedlemskap i ILCO kostar 320 kr/år). Kontakta gärna er länsförening och fråga om bidrag till er kostnad. Antal platser är begränsade, familjer som inte tidigare deltagit kommer att prioriteras men vår förhoppning är att alla anmälningar kan beredas plats då det finns gott om rum på folkhögskolan. OBS. Lakan och handdukar ingår ej men tvättstuga finns på plats vid behov.
Resekostnader ersätts med billigaste färdsätt, alternativt egen bil 18:50 kr/mil. De som kommer med tåg hämtas vid stationen i Degerfors och de som kommer med buss hämtas vid busstationen i Karlskoga.
Vi vill ha anmälan senast 14 april på den bifogade anmälningstalongen. Anmälan kan också göras via vår hemsida. Klicka här för mer information!

Frågor om familjedagarna: Josefin Norman 073-589 24 45 eller josefin.norman@ilco.nu
Deltagarlista, vägbeskrivning, välkomstbrev m.m. kommer att skickas till deltagarna under v 18.

VARMT VÄLKOMMEN!

Barn- och tonårslägret 2022

Varje år vecka 26 arrangerar ILCO sommarläger med bad, sol och utflykter för barn/tonåringar mellan 10-18 år. På lägret växer självkänslan och självförtroendet i takt med att de lär sig mer om sina diagnoser och att själva klara och sköta medicinering, lavemang eller stomi. Kursgård kan variera från år till år.

Här har alla en diagnos eller missbildning i tarmkanal eller urinvägar. De flesta av ledarna har själva varit deltagare på läger och har, efter att de fyllt 18 år, blivit ledare. De har en stor kunskap om de olika diagnoser och stomier som barnen har. På lägret finns bussar för deltagarna så att de snabbt och säkert kan ta sig till badplatser, nöjesparker med mera utanför kursgården. Oftast är det självhushåll eller att de själva lagar frukost och då arbetar de i team och ansvarar för var sin dag. Lärorikt och roligt.

Årets barn- och tonårsläger kommer att hållas på Ågesta lägergård i Stockholm mellan 27-30 juni. Klicka på den här länken för att ta reda på mer! Anmälan kan göras direkt via vår hemsida, klicka här för att ta reda på mer.

Världsstomidagen 2021 

Föreläsningarna hittar du längre ner på sidan.

Årets tema var ”Ostomates rights are Human rights”
Stomiopererades rättigheter är Mänskliga rättigheter, alltid och överallt

Inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, var huvudämnet för dagen och vi hade intressanta föreläsningar som:

Serta Kilincalp, specialist Gastrokliniken/Östra sjukhuset Göteborg
Susanna Jäghult, sjuksköterska Gastor center Stockholm
Marie Andersson, sjuksköterska Södra Älvsborgs sjukhus Borås
Mattias Block, kolorektalkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg
Jeanette Fingren, stomiterapeut, Östra sjukhuset Göteborg

Under dagen delades årets stomipris ut till Stina Hägglund, känd från sin egen blogg som StinaStil.

Ni kan se varje föreläsning för sig här nedanför. Serta Kilincalp nedan.
Susanna och Marie nedan.

Mattias Block nedan.

Jeanette Fingren nedan.

Utdelning av årets stomipris nedan. 

Intervju med Vinnaren nedan. 

Stomipriset 2021, pressmeddelandet

Detta oavsett om det gäller att ta plats på badstranden eller prata med sitt barn om stomin, ”påsen på magen”. Stina är en stark förebild för många unga både vad det gäller att leva med en kronisk sjukdom och vara beroende av stomi.

Stina Hägglund startade StinaStil 2010 som skulle vara ett forum för mode och trender. Efter att ha levt med Crohns sjukdom sedan hon var åtta år blev hennes tjocktarm akut bortopererad 2012 när hon var 23 år. Stina fick en stomi och hennes liv ändrades totalt. Hon beskriver det som att starta på noll.

­– Allt du vetat om din kropp ändras, du vet inte längre om du kan lita på den. Det gäller mat, träning/fritidsliv/bad, intimitet – allt som du tagit för självklart är helt plötsligt osäkert, säger Stina.

Läs hela pressmeddelandet om stomipriset 2021

              Klicka dig vidare till alla föreläsningarna.

 

Stomidagen

Stomidagen arrangeras första lördagen i oktober varje år. Det är en förbundsaktivitet som oftast sker tillsammans med någon länsförening. Några länsföreningar ordnar också en stomidag i egen regi. Förbundet anser det viktigt att uppmärksamma de stomiopererade med en speciell dag varje år. För att den stomiopererade ska kunna ha erhålla bra livskvalité är individuellt utprovade stomibandage en förutsättning.

Föreläsare inom olika ämnen deltar liksom forskare som informerar om de senaste rönen vad gäller tarm- och urostomier. Dagen har också innehålla andra teman inom våra områden.

Genom ett nomineringsförfarande under augusti-september samma år inkommer förslag på kandidater till ett stomipris. Pristagare utses av förbundsstyrelsen i samråd med arbetsgruppen för stomidagen. Priset är på 10 000 kronor och delas ut till en person eller grupp, utanför ILCO:s verksamhet, som på ett framstående sätt agerat för att uppmärksamma, påverka eller förbättra situationen för de tarm- och stomiopererade.

Ismira

Läs gärna motiveringen till att Ismira fick 2019 års stomipris. 

Statuter för ILCO:s stomipris 

WOD-dagen, Världsstomidagen

Föreläsningarna från 2021 års Världsstomidagen finner du längre upp på sidan. 

Första lördagen i oktober vart tredje år blir stomidagen internationell dag, WOD-dag. Då uppmärksammas de stomiopererade på många håll i världen. Det är inte alla länder som har lika bra tillgång till produkter som vi har här i Norden.  Sverige har under tidigare år på 70- och 80-talet haft fadderverksamhet i Lettland, Ungern och Zimbabwe.

År 2009 startade ILCO i Sverige med att arrangera WOD-dagen och vi publicerade då en tidning som ett informationsnummer av ILCO-magasinet, som kallade WOD-bladet. Du kan ladda ner WOD-bladet 2009

År 2012 arrangerades första WOD-dagen i Sverige och då i Göteborg. Professor emeritus Leif Hultén från Göteborg erhöll ILCO:s första stomipris, för hängivet arbete med att utveckla och bevara kontinensbevarande kirurgi som höjer livskvalitén för många tarmopererade. Även detta år publicerade vi WOD-bladet 2012

Leif Hultén

År 2015 arrangerades WOD-dagen samtidigt med ILCO:s 50-årsjubileum. Fredrik Kylberg och Tord Jägsten delade på stomipriset 2015. Du kan läsa mer om jubiléet på annan plats på hemsidan. 

År 2018 var det dags för Göteborg att arrangera WOD-dagen igen. Lena Wistmar med kollega Annika får pris och blommor av förbundsordförande Bo Karlsson.

Annika och Lena med Bo Karlsson

År 2021 var det Göteborg som åter igen fick arrangera WOD-dagen. Stomipristagare blev Stina Hägglund, även kallad StinaStil. Du kan läsa mer om henne och titta på webbfilmer från arrangemanget lite högre upp på denna sida.

Tarmcancerdagen

Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. I ILCO arbetar vi för att det ska vara en jämlik tarmcancervård oavsett var i landet man bor. Viktigt är också att tarmcancer, liksom all cancer, upptäcks tidigt. Det kan ske genom tarmscreening.

Under tarmcancermånaden mars vill både region- och länsföreningar samt förbundet synliggöra tarmcancer och arbeta extra mycket för att beslutsfattare ska se till att de som drabbas av tarmcancer ska få den bästa tänkbara vården utan tanke på kostnader.

ILCO-förbundet har på tarmcancerdagar under de senaste åren varit påtryckare för att påverka regioner att börja med tarmscreening då det har visat sig att screening räddar liv. Det har nu gett resultat då man infört tarmscreening med start under 2020 i samtliga regioner. 

I samband med Tarmcancerdagen arrangerar ILCO-förbundet föreläsningskvällar för att synliggöra den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. I samband med dessa arrangemang delar ILCO-förbundet ut ett tarmcancerpris till någon som på ett föredömligt sätt arbetar för att förbättra för personer som drabbats av denna cancerform.

Anna Martling

På bilden ser vi Anna Martling som erhöll tarmcancerpriset 2019.

Läs gärna nomineringen till att Anna Martling erhöll 2019 års tarmcancerpris. 

 

Unga vuxna-helg 

Varje sommar arrangerar ILCO en helg för dig som är 18-35 år. Här är det alltid en lättsam och kamratlig stämning då alla är i liknande situationer. Ett perfekt tillfälle att utbyta erfarenheter, att få tips och att knyta nya bekantskaper!  Läs mer om Unga vuxna helgen

Sidan redigerades senast: 2022-03-31