ILCO är en av de funktionsrätts- och patientorganisationer som deltar i kampanjen Min sexualitet - min Rätt, ett projekt som drivs av RFSU och Funktionsrätt Sverige genom medel från Allmänna arvsfonden.

Målet med Min sexualitet - Min rätt (MSMR) är att bidra till allas rätt att må bra i sin sexualitet och reproduktion oavsett funktionsförmåga. Genom att samla erfarenheter från målgruppen, vill de bygga upp kunskap och ett brett engagemang.

Som en del av projektet kommer ILCO att anordna tre digitala informationskvällar för våra medlemmar. Kvällarna kommer att belysa frågor kring sex och samlevnad utifrån kronisk sjukdom och funktionsförändringar i urinvägar och/eller tarmkanal, och är tänkta att ge svar på vanliga frågor och funderingar kring detta.

Informationskvällarna går av stapeln under oktober månad, med start vecka 41. Schemat ser ut som följer:

 

Tillfälle 1 (Tisdag 11/10 kl. 18:30-19:15): ”Sex, lust och samlevnad i relation till sjukdom eller funktionsförändring i urinvägar och/eller tarmkanal – fokus tarmkanal

Tillfälle 2 (Tisdag 18/10 kl. 18:30-19:15): ”Sex, lust och samlevnad i relation till sjukdom eller funktionsförändring i urinvägar och/eller tarmkanal – fokus urinvägar

Tillfälle 3 (Tisdag 25/10 kl. 18:30-19:15): ”Sex, lust och samlevnad i relation till sjukdom eller funktionsförändring i urinvägar och/eller tarmkanal – fokus närhet, stigma och lust

 

Varje informationskväll består av en expertpanel på 2-3 personer som på olika sätt är verksamma inom just det temat kvällen berör. En moderator kommer att leda samtalet mellan experterna, som under kvällens gång även kommer att svara på frågor från tittarna. Frågorna behandlas anonymt och skickas in i förväg i samband med att du anmäler dig. Anmälningsformuläret hittar du här nedan. Samtliga kvällar är gratis och det enda som krävs för att kunna delta är att du är medlem i ILCO.

Anmälningsformulär informationskvällar om sex och samlevnad

Anmälningsformulär informationskvällar om sex och samlevnadSidan redigerades senast: 2022-08-22