Nationellt och regionalt

Vad är aktuellt i region/länsföreningarna nu? Tarmcancerdag, stomidagen och annat som arrangeras av ILCO-förbundet kan du läsa om här. Våra återkommande läger presenterar vi här också.

Nationellt

Stomidag, världsstomidag (WOD-dag) och tarmcancerdag. För barn och familj finns familjedagar och för barn 10-18, barn- och tonårsläger. Unga vuxna 18-35 har ett sommarläger. De är återkommande arrangemang varje år för oss. På olika platser arrangerar länsföreningarna föreläsningar och olika aktiviteter dessa dagar.

Min Sexualitet - Min Rätt

ILCO är en av de funktionsrätts- och patientorganisationer som deltar i kampanjen Min sexualitet - min Rätt, ett projekt som drivs av RFSU och Funktionsrätt Sverige genom medel från Allmänna arvsfonden.

Regionalt

Våra 20 region/länsföreningar har olika aktiviteter och här presenterar vi det som är aktuellt just nu.

Sidan redigerades senast: 2022-04-13