Intressepolitik

ILCO:s uppgift är att verka utifrån en humanistisk värdegrund enligt FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning samt genom att bland annat påverka samhällsplaneringen för att tillgodose medlemmarnas sociala situation inom alla samhällsområden såsom arbete, utbildning, boende, kommunikation, kultur mm.

Vi arbetar för medlemmarna med bland annat:

ILCO arbetar för att det ska vara en jämlik tarmcancervård oavsett var i landet man bor. Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. Viktigt är också att tarmcancer, liksom all cancer, upptäcks tidigt. Det kan ske genom tarmscreening, som ILCO har varit förespråkare för i många år. År 2020 har samtliga regioner tagit beslut om att starta tarmscreening. Läs mer om Tarmcancerdagarna.

  • Tarmcancerdag arrangeras varje år i mars månad för att uppmärksamma tarmcancer. Cirka hälften av våra medlemmar är drabbade av cancer i tarmkanal eller urinvägar. 

ILCO har uppvaktat Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, och genom möten fått ett gott samarbete och förståelse för att alla stomibandage måste vara individuellt utprovade. Med anledning av det behövs ett brett sortiment inom högkostnadsskyddet. Några landsting/regioner har valt att stå utanför det nationella förmånssystemet, vilket ILCO motsätter sig. 

  • Jönköpings och Västra Götalands regioner har valt att istället upphandla vilket vi starkt motsätter oss. Vi arbetar för att de ska återgå till det nationella systemet. 

ILCO deltar i och arrangerar själv olika mötesplatser för information och diskussion med politiker och andra beslutsfattare, både nationellt och regionalt. Läs mer om stomidag och tarmcancerdag.

  • Tarmcancerdag och stomidag är egna arrangemang. Deltagande i diskussionsgrupper med politiker och beslutsfattare i Almedalen är andra viktiga.   

ILCO arbetar för att de flesta utbildningar för sjukvårdspersonal ska få en grundläggande bred information om den stomiopererades behov.

  • Flera länsföreningar har medlemmar som utbildar sjukvårdspersonal och andra om att leva med stomi. 

ILCO lämnar bidrag, genom ILCO-fonden, till olika forskningsprojekt.

  • Exempel är "Kisseripodden", där två unga vuxna berättar om sina liv med olika problematik i urinvägar/urinblåsa.

ILCO:s regions- och länsföreningar arrangerar olika föreläsningar och andra aktiviteter för sina medlemmar. 

  • Här bedrivs den största medlemsnyttan inom olika intressanta områden.

 

 

Sidan redigerades senast: 2021-01-05