Internationellt

Här kan du läsa om vårt samarbete med de nordiska stomiföreningarna. Vi har även ett internationellt samarbete inom stomiorganisationerna i Europa. Ett ILCO-projekt har vi startat i Zimbabwe och det har resulterat i att stomiorganisationen ILCO-ZIM bildats.

Nordiskt samarbete

Mellan stomiföreningarna NORILCO, FINNILCO, COPA (Danmark) och ISILCO är det ett fint samarbete med ILCO Sverige. Representanter från de olika länderna träffas vartannat år och diskuterar olika gemensamma frågor. Det finns en del olikheter för stomiopererade i de nordiska länderna och där försöker vi stötta varandra till bättre förändringar. Där finns också ett visst samarbete med de Unga vuxna i de nordiska länderna. 

ILCO i det nordiska och europeiska samarbetet

COPA Danmark, danska stomiförbundet.

NORILCO, norska stomiförbundet.

FINNILCO, finska stomiförbundet.

ISILCO, isländska stomiförbundet.

European Ostomy Association, europeiska stomiorganisationen

International Ostomy Association, internationella stomiorganisationen

Internationellt 

ILCO Zimbabwe Trust

Den första kontakten med Lizzie Moyo 17 år skedde 2006. Hon blev ileostomiopererad efter fem års svår kamp för att få sin diagnos Ulcerös kolit. Stomiprodukter säljs i Zimbabwe (cirka 200 SEK/st). Vi skickade överblivna stomipåsar som vi fått via sjukvården till Lizzie under de första åren. Under denna tid föddes idén om en stomiorganisation. Lizzie besökte Sverige 2009, då beslutades att Lizzie skulle bilda en stomiorganisation. Januari 2010 registrerades ILCO Zimbabwe Trust.

Projektet med ILCO Zimbabwe Trust, pågick 2011–2013. De skickar fortfarande rapporter till oss. De genomförde många aktiviteter och hade mycket uppsökande verksamhet, för att komma i kontakt med stomiopererade personer och bygga upp bra relationer med de olika sjukhusen. Vid projektet slut hade de över 800 medlemmar.

Lizzie Moyo

Det finns två länkar till översättningar av vanliga ord gällande stomier, du kan ladda ner de här nedan.

Stomiordbok 1 finska och isländska

Stomiordbok 2 engelska, danska, norska och svenska

Sidan redigerades senast: 2021-04-20