Forskning

Här presenterar vi forskningsnyheter som vi hämtat från våra nyhetssidor och från tidningar, reportage och annat.

Tarmcancer

Hallå där, Anna Martling Anna Martling

Cancerforskning räddar liv, Radiumhemmets forskningsfonder har gjort en artikel med Anna Martling, professor vid Karolinska Institutet samt överläkare och kolorektalkirurg inom Tema Cancer vid Karolinska Universitetssjukhuset.

En fråga var: Vad har de senaste årens forskningsframsteg inom området inneburit?

Tarmcancer botas primärt med kirurgi, idag används även strålning, cellgifter och målinriktade terapier. Vi kan bota betydligt fler än för 20-30 år sedan, men tyvärr är det fortfarande många som drabbas av spridd sjukdom. Den stora utmaningen är att angripa risken för spridning. Viktigt är också att minska biverkningar av behandlingen så att patienterna kan leva ett gott liv efter genomgången sjukdom

Anna Martling säger: "Om behandlingen är så effektiv som vi tror att den är, kommer vi att kunna rädda 300–400 liv per år, bara i Sverige.”

Ladda ner och läs hela artikeln: Hallå där Anna Martling
Publicerad 27 maj 2020. Text Anette Bodinger Larsson

 

Årets cancerforskare om tarmcancerforskning

Kan ett enkelt blodprov visa om en person har tarmcancer? Och kan ett av världens vanligaste läkemedel mot inflammation och smärta även ge skydd mot återfall i tarmcancer?

I det här webbinariet berättar Årets cancerforskare Anna Martling om sin pågående forskning och svarar på tittarnas frågor om tarmcancerforskning. Anna Martling är tarmcancerkirurg och professor i kirurgi vid Karolinska Institutet.

Studie levertransplantation

Per Lindnér, professor och verksamhetschef på Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset 
har den 27 januari 2021 tillsänt ILCO-förbundet nedanstående information om en studie.

Vi har nyss startat en studie för att utvärdera effekten av levertransplantation hos patienter med levermetastaser som kommer från tjock- eller ändtarmscancer. Vid levermetastaser är den normala behandlingen att man opererar bort eller värmebehandlar tumörerna. Detta är fortsatt förstahandsvalet men studien är avsedd för patienter där detta inte är möjligt.

Vi är en grupp onkologer, kirurger och transplantationskirurger som utvecklat studien under några år och vi har nu börjat inkludera patienter i Göteborg. Stockholm kommer snart börja inkludera patienter och därefter hoppas vi att övriga universitetssjukhus successivt kommer ansluta sig.

Mer information om studien bifogas i en pdf.  

Urologi

Vana och variation, nyckelfaktorer för lyckad urinrörskirurgi 

I mars 2017 presenterade Göteborgs universitet en forskningsnyhet om urinrörsförträngning. Det är en sjukdom som drabbar främst män. Teresa Olsen Ekerhult, disputerad forskare och specialistläkare inom urologi, säger att man ville titta på lyckade operationer och på de patienter som återfår en urinrörsförträngning efter operation. Detta för att se vad man kunde ha gjort annorlunda och leta efter eventuella mönster. 

Denna typ av kirurgiska ingrepp kräver allt mer kunskaper och operationsvana för att resultaten ska bli bra. Det framgår av forskning vid Sahlgrenska akademin där totalt 569 utförda ingrepp studerats.

Ladda ner hela artikeln: Vana och variation nyckelfaktorer för lyckad urinrörskirurgi

--------------------------------------------

Att förutsäga prognos och svar på behandling vid invasivt växande blåscancer

En viktig del av professor Fredrik Liedbergs forskning om cancer i urinblåsan är att bättre förstå hur en viss tumör kan behandlas mer pricksäkert. Han har fått stöd från Cancerfonden med i miljon kronor per år under 2018-2020 och i november 2020 beviljades han anslag för perioden 2021-2023 med 1,25 miljoner kronor per år. 

Varannan blåscancer är invasiv och växer ner i underliggande vävnad (stadium T1) eller in i blåsmuskeln (stadium T2-T4). Svårigheter att förutse rätt behandling bidrar till att förbättrad överlevnad uteblivit. 

Ladda ner hela artikel från Canxerfonden: Att förutsäga prognos och svar på...

 

Olika fonder

  • Vi kan tipsa om Radiumhemmets forskningsfonder där du kan läsa mer.

  • Ny studie om strålbehandling vid ändtarmscancer. Målet är inte endast att minska patienternas strålrelaterade biverkningar utan även att kunna ge en så effektiv cancerbehandling som möjligt – totalt sett. Läs mer på Skandionklinikens hemsida

Sidan redigerades senast: 2023-01-02