För dig med cancer och barn under 18 år

Här presenterar vi två projekt som vänder sig till personer som har eller har haft cancer de senaste fem åren och som har barn under 18 år.

In English

Are you a parent who have or have had cancer? Do you want to share your experiences of parenthood and cancer?

Are you a parent who have or have had cancer?  Would you like to be our research partner?

 

Är du förälder och har eller har haft cancer? Vill du bli forskningspartner?

Just nu startar ett forskningsprojekt (”Connected”) på Uppsala Universitet som vänder sig till personer som har eller har haft cancer de senaste fem åren och som har barn under 18 år. Målet med projektet är att undersöka hur föräldrar som har eller har haft cancer mår i sitt föräldraskap, vilka svårigheter som finns och att utveckla stöd anpassat efter föräldrars behov.

Vi ser det som viktigt att de som berörs av forskningen också får möjligheter att bidra till den. För att på bästa sätt genomföra projektet vill vi därför involvera en grupp föräldrar med erfarenhet av föräldraskap och cancer som forskningspartners.

Att vara forskningspartner innebär att du är med och påverkar forskningsprojektets inriktning och upplägg med dina erfarenheter och din kompetens av att vara förälder och samtidigt ha eller ha haft cancer. Det kan handla om att vi tillsammans diskuterar frågor som rör behov av stöd, etiska överväganden eller att du lämnar synpunkter på utformningen av intervju- och enkätfrågor. Forskningspartners bidrag till forskning är otroligt viktigt och vi skulle vara väldigt tacksamma om vi får ta del av din expertis kring att leva med cancer som förälder.

Vill du veta mer om projektet, om vad deltagande som forskningspartner kan innebära eller anmäla intresse för att delta som forskningspartner?
Kontakta doktorand Maria Romare Strandh, Uppsala Universitet
E-post: maria.romare.strandh@kbh.uu.se


Ansvarig forskare Anna Wikman, Uppsala universitet, anna.wikman@kbh.uu.se

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Är du förälder och drabbad av cancer? Vill du dela med dig om dina erfarenheter?

Just nu startar ett forskningsprojekt ”Connected” på Uppsala Universitet som vänder sig till dig som de senaste fem åren drabbats av cancer och som har barn under 18 år.

Vi som arbetar med projektet är intresserade av att komma i kontakt med föräldrar som vill medverka i intervjuer där tillfälle ges att berätta om sina egna upplevelser, erfarenheter och tankar kring föräldraskap och cancer. Vi är intresserade av alla slags erfarenheter. Målet är att få bättre kunskap om hur cancersjukdomen påverkar familjeliv, relationer, föräldraskap och det egna måendet.

Vill du delta eller veta mer om projektet?

Kontakta doktorand Maria Romare Strandh, Uppsala Universitet
E-post: maria.romare.strandh@kbh.uu.se

Ansvarig forskare Anna Wikman, Uppsala universitet, anna.wikman@kbh.uu.se

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du kan ladda ner de olika projektbladen här

Vill du bli forskningspartner?

Vill du dela med dig om dina erfarenheter?

Om du vill veta mer är du välkommen att besöka projektets hemsida.

Sidan redigerades senast: 2023-01-02