Enkäter och enkätsvar

Här nedan samlar vi de enkäter och enkätsvar som är av intresse för våra medlemmar och andra intressenter – både sådana som gjorts av ILCO och sådana som gjorts av andra organisationer där vi finns representerade.

Enkätundersökning om stomirelaterad livskvalitét!

Klicka på den här länken för att komma till enkäten!

Cancerfondens logga

Kostråd under och efter cancerbehandling

Just nu jobbar Cancerfonden lite extra med frågor om kost och cancer. De skulle därför behöva hjälp med en enkät som riktar sig till patienter kring deras upplevelser och erfarenheter gällande samtal om mat under och efter behandling. Genom enkäten hoppas de få en bättre förståelse utifrån ett patientperspektiv. Enkäten tar max 10 minuter att besvara, länken finns här nedan. 

Tacksamt om du vill hjälpa Cancerfonden med enkäten. Tack på förhand.

Enkäten

Sammanställning enkätsvar "Undersökning hos personer som lever med stomi" 2021

I början av september 2021 publicerade ILCO en enkät riktad mot personer som lever med stomi. Enkäten lades upp på vår Facebooksida såväl som vår hemsida. Den låg ute i ca två veckor och resulterade i sammanlagt 497 svarande. Se resultaten här.

Sammanställning enkätsvar "Hur mår tarmen?" 2021

År 2016 genomförde ILCO en enkätundersökning riktad mot de som lever med korttarmssyndrom till vilken det inkom totalt 130 svar, alltså en dryg fjärdedel av alla i Sverige som lever med diagnosen. Under 2021 har ILCO genomfört en ny-version av enkäten vilken skickades ut via medlemsutskick. Se resultaten här.

Sidan redigerades senast: 2023-01-02