Enkäter

Här visas olika enkäter som är av intresse för vår målgrupp.

Sammanställning enkätsvar "Undersökning hos personer som lever med stomi" 2021

I början av september 2021 publicerade ILCO en enkät riktad mot personer som lever med stomi. Enkäten lades upp på vår Facebooksida såväl som vår hemsida. Den låg ute i ca två veckor och resulterade i sammanlagt 497 svarande. Se resultaten här.

Sammanställning enkätsvar "Hur mår tarmen?" 2021

År 2016 genomförde ILCO en enkätundersökning riktad mot de som lever med korttarmssyndrom till vilken det inkom totalt 130 svar, alltså en dryg fjärdedel av alla i Sverige som lever med diagnosen. Under 2021 har ILCO genomfört en ny-version av enkäten vilken skickades ut via medlemsutskick. Se resultaten här.

Sidan redigerades senast: 2021-12-30