Enkäter

Här visas olika enkäter som är av intresse för vår målgrupp.

Sammanställning enkätsvar "Hur mår tarmen?" 2021

År 2016 genomförde ILCO en enkätundersökning riktad mot de som lever med korttarmssyndrom till vilken det inkom totalt 130 svar, alltså en dryg fjärdedel av alla i Sverige som lever med diagnosen. Under 2021 har ILCO genomfört en ny-version av enkäten vilken skickades ut via medlemsutskick. Se resultaten här.

Sidan redigerades senast: 2021-11-26