Årliga aktiviteter

Stomidag, världsstomidag, tarmcancerdag. För barn och familj, familjedagar och för barn 10-18, barn- och tonårsläger. Unga vuxna 18-35 har ett sommarläger. Det är återkommande arrangemang varje år för oss. Snart har vi även en dag för urinblåsecancer. På olika platser arrangerar länsföreningarna föreläsningar och olika aktiviteter dessa dagar.

Stomidagen

Stomidagen arrangeras första lördagen i oktober varje år. Det är en förbundsaktivitet som sker tillsammans med någon länsförening. Några länsföreningar ordnar också en stomidag i egen regi.

Föreläsare inom olika ämnen deltar liksom forskare som informerar om de senaste rönen vad gäller tarm- och urostomier. Dagen har också ha andra teman inom våra områden.

Genom ett nomineringsförfarande under augusti-september samma år inkommer förslag på kandidater till ett stomipris. Pristagare utses av förbundsstyrelsen i samråd med arbetsgruppen för stomidagen. Priset är på 10 000 kronor och delas ut till en person eller grupp, utanför ILCO:s verksamhet, som på ett framstående sätt agerat för att uppmärksamma, påverka eller förbättra situationen för de tarm- och stomiopererade.

Läs gärna motiveringen till att Ismira fick 2019 års stomipris. 

Statuter för ILCO:s stomipris 

World Ostomy Day, WOD-dagen

Första lördagen i oktober vart tredje år blir stomidagen internationell dag, WOD-dag. Då uppmärksammas de stomiopererade på många håll i världen. Det är inte alla länder som har lika bra tillgång till produkter som vi har här i Norden.  Sverige har under tidigare år på 70- och 80-talet haft fadderverksamhet i Lettland, Ungern och Zimbabwe.

År 2009 startade ILCO i Sverige med att arrangera WOD-dagen och vi publicerade då en tidning som ett informationsnummer av ILCO-magasinet, som kallade WOD-bladet. Du kan ladda ner WOD-bladet 2009

År 2012 arrangerades första WOD-dagen i Sverige och då i Göteborg. Professor emeritus Leif Hultén från Göteborg erhöll ILCO:s första stomipris, för hängivet arbete med att utveckla och bevara kontinensbevarande kirurgi som höjer livskvalitén för många tarmopererade. Även detta år publicerade vi WOD-bladet 2012

År 2015 arrangerades WOD-dagen samtidigt med ILCO:s 50-årsjubileum. Fredrik Kylberg och Tord Jägsten delade på stomipriset 2015. Du kan läsa mer om jubiléet på annan plats på hemsidan. 

År 2018 var det dags för Göteborg att arrangera WOD-dagen igen. Lena Wistmar med kollega Annika får pris och blommor av förbundsordförande Bo Karlsson.

Tarmcancerdagen

Tarmcancer är den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. I ILCO arbetar vi för att det ska vara en jämlik tarmcancervård oavsett var i landet man bor. Viktigt är också att tarmcancer, liksom all cancer, upptäcks tidigt. Det kan ske genom tarmscreening.

Under tarmcancermånaden mars är tanken att både region- och länsföreningar samt förbundet ska synliggöra tarmcancer och arbeta extra mycket för att beslutsfattare ska se till att de som drabbas av tarmcancer ska få den bästa tänkbara vården utan tanke på kostnader.

ILCO-förbundet har på tarmcancerdagar under de senaste åren varit påtryckare för att påverka regioner att börja med tarmscreening då det har visat sig att screening räddar liv. Det har nu gett resultat då man infört tarmscreening med start under 2020 i samtliga regioner. 

I samband med Tarmcancerdagen arrangerar ILCO-förbundet föreläsningskvällar för att synliggöra den tredje vanligaste cancerformen i Sverige. I samband med dessa arrangemang delar ILCO-förbundet ut ett tarmcancerpris till någon som på ett föredömligt sätt arbetar för att förbättra för personer som drabbats av denna cancerform.

På bilden ser vi Anna Martling som erhöll tarmcancerpriset 2019.

Läs gärna nomineringen till att Anna Martling erhöll 2019 års tarmcancerpris. 

 

Familjedagar

I samarbete med Karlskoga folkhögskola arrangerar vi  familjedagar på Karlskoga folkhögskola varje år under Kristi Himmelsfärdshelgen.  

Det är ett mycket uppskattat läger för familjer där det finns ett barn som har en sjukdom eller missbildningar i tarm- eller urinvägarna.

På familjedagarna finns tid för allt från prat och mat till fritidsledda aktiviteter för barn upp till 18 år och deras syskon. För dig som förälder ordnar vi föreläsningar och samtal som ger stöd och värdefull ny kunskap. Vi grillar, utmanar varandra på Bodaborg och mycket mer.

Hela familjen är välkommen på familjedagarna. Läs mer om familjedagarna.

Barn- och tonårsläger

Varje år vecka 26 arrangerar ILCO sommarläger med bad, sol och utflykter för dig mellan 10-18 år. På lägret växer självkänslan och självförtroendet i takt med att barnen lär sig mer om sina diagnoser och att själva klara och sköta medicinering, lavemang eller stomi. Kursgård kan variera från år till år.

Här har alla en diagnos eller missbildning i tarmkanal eller urinvägar. De flesta av ledarna har själva varit deltagare på läger och har, efter att de fyllt 18 år, blivit ledare. De har en stor kunskap om de olika diagnoser och stomier som barnen har. På lägret finns bussar för deltagarna så att de snabbt och säkert kan ta sig till badplatser, nöjesparker med mera utanför kursgården. Oftast är det självhushåll eller att de själva lagar frukost och då arbetar de i team och ansvarar för var sin dag. Lärorikt och roligt.

Läs mer om barn- och tonårsläger.

Unga vuxna-helg 

Varje sommar arrangerar ILCO en helg för dig som är 18-35 år. Här är det alltid en lättsam och kamratlig stämning då alla är i liknande situationer. Ett perfekt tillfälle att utbyta erfarenheter, att få tips och att knyta nya bekantskaper!  Läs mer om Unga vuxna helgen