Pressmeddelande: Hög tid att satsa på personer med funktionsnedsättning

2021-09-16

Regeringen har idag presenterat flera välkomna satsningar för att stärka tryggheten och ekonomin för personer med funktionsnedsättning. Bland annat föreslås garantinivån inom socialförsäkringen höjas med drygt 1000 kr för de som har hel sjuk- eller aktivitetsersättning på garantinivån.

”Äntligen har den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning kommit på agendan. Vi är positiva till att garantinivån höjs, men utifrån dagens låga nivåer behövs mer. Nivåerna behöver närma sig de lägst avtalade lönerna”, kommenterar Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.

På senare år har löntagare och ålderspensionärer fått det ekonomiskt bättre och under pandemin har stora medel tillskjutits företag. Personer med funktionsnedsättning med sjuk- eller aktivitetsersättning – en av de grupperna med absolut sämst ekonomi och med inga möjligheter att förbättra den – har däremot levt med högre skatt och otillräckliga ersättningsnivåer. Därför välkomnar vi att regeringen avser att tillsätta en utredning som ska se över indexeringen av garantinivån.

Läs hela pressmeddelandet 

Sidan redigerades senast: 2021-09-17