Behandlingsrekommendationer vid IBD

2021-09-19

Ny kunskap med fler behandlingsalternativ - uppdaterad behandlingsrekommendation för inflammatorisk tarmsjukdom från Läkemedelsverket.

Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendation för inflammatorisk tarmsjukdom omfattar tydligare stöd för optimering av läkemedelsbehandling, nya behandlingsprinciper och belyser mer utförligt säkerhetsaspekter. Exempelvis uppmuntras en helhetssyn i behandlingen där kontinuerligt utvärderade mål utformas tillsammans med patienten.

Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendation ersätter den tidigare behandlingsrekommendationen från 2012 och har arbetats fram tillsammans med nationella experter och samråd med nationellt programområde (NPO) för mag- och tarmsjukdomar inom Hälso- och Sjukvårdens Kunskapsstyrningsorganisation.

Syftet är att utgöra ett stöd för läkemedelsbehandlingen som blivit alltmer komplex i takt med utökade behandlingsmöjligheter. Behandlingsrekommendationen är framtagen helt digitalt och omfattar hänvisning till publicerade och nationella vårdprogram och riktlinjer som ett led i mer hållbart arbetssätt.

Läs hela nyheten från Läkemedelsverket

Sidan redigerades senast: 2021-09-20