Ämne i avföring inte alltid kopplat till tarmsjukdom

2021-09-05

Ämnet kalprotektin i avföringen används ofta som signal om magtarmsjukdom. Men i en ny avhandling vid Umeå universitet visas att mer än var tredje patient med förhöjt värde genomgår koloskopi med normala fynd.

Hos dem behövs ingen mer utredning om de inte har symtom på tarmsjukdom. Det höjda värdet kan istället bero på vanliga läkemedel som exempelvis magsårsmedicin. 

– Detta är ett viktigt fynd som kan förhindra onödiga undersökningar av friska personer, säger David Lundgren, doktorand vid Umeå universitet. 

Kalprotektin i avföringen är en mycket känslig metod för att påvisa mag-tarmsjukdomar med inflammatoriskt inslag. Det är dock många patienter med förhöjt kalprotektinvärde i avföringen som sedan genomgår koloskopiundresökning med normala fynd. För att undvika onödiga undersökningar och minska oron för patienterna är det därför är det viktigt att hitta sätt att utesluta magtarmsjukdom hos dessa.

Läs mer i nyheten om avhandlingen

Sidan redigerades senast: 2021-09-06