Press: Funktionsrätt Sverige satsar på utbildning för patientföreträdare

2021-10-20

Funktionsrätt Sverige har beviljats medel från Vinnova för att inleda arbetet med en utbildning av patientföreträdare som ska verka på systemnivå i framtidens hälso- och sjukvård. Satsningen heter Patientföreträdare – En strategisk partner i framtidens hälso- och sjukvård.

Projektet finansieras inom ramen för Swelife, ett innovationsprogram med inriktning mot life science och folkhälsa. Utbildningen ska stärka rörelsens arbete för en god och jämlik folkhälsa, som i sin tur ökar det ekonomiska välståndet, och utvecklar Sverige som en life science-nation.

”Det här är välbehövligt och viktigt. Att vi får medel för att inleda arbetet med den här utbildningen är ett steg mot en mer likvärdig hälso- och sjukvård. Vi strävar mot ett partnerskap med hälso- och sjukvården, det behövs om hälso- och sjukvården ska utvecklas i positiv riktning,” säger Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Genom att fullfölja den planerade utbildningen ska deltagarna få de kunskaper och redskap de behöver i rollen som patientföreträdare i innovations- och beslutsprocesser på olika nivåer inom hälso- och sjukvården.

Läs hela pressmeddelandet

Sidan redigerades senast: 2021-10-20