Ledas lika, ledas rätt

2021-10-18

Myndigheten för vård och omsorgsanalys har har tagit fram ett kunskapsunderlag om erfarenheter av standardiserade vårdförlopp. Vi redovisar vilka effekter de har och vad som är viktigt för ett framgångsrikt införande.

Standardiserade vårdförlopp har införts i en rad länder för att underlätta för hälso- och sjukvården att bland annat arbeta mer kunskapsbaserat, öka jämlikheten och korta väntetiderna. I Sverige finns vårdförlopp sedan tidigare i cancervården, och införs nu på en rad nya sjukdomsområden under beteckningen personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Vi har på regeringens uppdrag gjort en internationell utblick över standardiserade vårdförlopp, samt tagit fram frågeställningar för uppföljning av den svenska reformen.

Våra slutsatser:

Ladda ner och läs rapporten 

Sidan redigerades senast: 2021-10-18