Ingen vet hur länge patienten får vänta

2021-10-03

Hur länge tvingas patienter vandra runt i vården med diffusa besvär innan de får en diagnos? Ingen vet. Det finns i dag ingen tillgänglig och samlad statistik som visar den faktiska väntetiden för patienter, från symtom till åtgärd och behandling.

En lång och krokig hinderbana. Så beskriver Lars-Ingvar Johansson, vice ordförande i Nätverket mot Cancer, många patienters väg genom vården; medlemmar som tvingas gå länge med symtom innan de blir tagna på allvar och till slut får en diagnos.

– Den statistik som SKR presenterar på vantetider.se är ingen rättvis bild av verklig­heten. Statistiken visar de patienter som lyckats ta sig över hinder­banan, men den mäter inte vad som hände innan loppet. Vi vet inte heller hur länge patienter faktiskt tvingas vänta över vårdgarantins 90 dagar, den statistiken visar inte SKR. Det är egentligen märkligt att staten tillåter att en lobbyorganisation som SKR att ansvara för väntetidsstatistiken.

Nätverket mot cancer består av ett flertal nationella cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer i Sverige. Senare i höst kommer nätverket att presentera resultatet av en undersökning som genomförts av Kantar Sifo. Medverkande är patienter med cancer, politiker och företrädare för primärvården, sjukvården och regionala cancercentrum i sex regioner.

Läs hela artikeln av Eva Nordin, från Sjukhusläkaren 

Sidan redigerades senast: 2021-10-04