Dödlighet i tjock- och ändtarmscancer

2021-11-09

Dödlighet i tjock- och ändtarmscancer är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess förutsättningar. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige.

Sammanfattning

På Folkhälsomyndighetens hemsida kan man läsa följande. 

Under 2019 avled 2 621 invånare i åldrarna 15 år och äldre i tjock- och ändtarmscancer, vilket motsvarar 31 dödsfall per 100 000 invånare. Dödligheten var högre i de äldre åldersgrupperna jämfört med de yngre åldersgrupperna och i gruppen med förgymnasial utbildningsnivå jämfört med dem med eftergymnasial utbildningsnivå. Dödligheten har minskat bland både män och kvinnor, i åldersgrupperna 45–64 år och 65–84 år, bland samtliga utbildningsgrupper samt bland personer födda i Sverige och i övriga Europa 2006–2019. Totalt sågs en nedgång av dödligheten i tjock- och ändtarmscancer med 12 procent under perioden. Dödligheten i tjock- och ändtarmscancer varierade mellan länen med som lägst 22 dödfall och som högst 44 dödsfall per 100 000 invånare år 2015/19 (femårsmedelvärde).

Läs hela artikeln med statistik 

Sidan redigerades senast: 2021-11-09