Tandlossning och tarmproblem

2021-03-12

Tandhälsan kan vara inkörsport till andra sjukdomar. Nu visar en spansk studie att tarmproblem är tre gånger så vanliga bland personer som lider av tandlossning. Det senare innebär att bakterier vid tandköttskanten bryter ned vävnaden runt tänderna så att de lossnar.

Tandlossning (parodontit) tredubblar risken för inflammatorisk tarmsjukdom visar en metaanalys av nio studier som gjorts av spanska forskare. Det handlar främst om ulcerös kolit och Crohns sjukdom.  

Studierna var dock av varierande kvalitet, vilket är vanligt inom odontologisk forskning. Dock ansåg forskarna att fem av studierna var av hög kvalitet och att samtliga studier pekade åt samma håll. 

Läs hela artikeln från Tandhälsoförbundet

Sidan redigerades senast: 2021-03-12