Nu lanseras Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer

2021-03-17

Idag lanserar RCC Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer, den tredje diagnosspecifika Min vårdplan enligt nationell modell. Innehållet publiceras digitalt via 1177 Vårdguiden och på RCC:s webbplats för verksamheter som vill erbjuda patienterna Min vårdplan tjock- och ändtarmscancer i pappersformat

Syftet med de nationella versionerna av Min vårdplan är att öka jämlikheten på informationen och stödet, och samtidigt avlasta verksamheterna så de inte själva behöver ta fram och förvalta patientinformation.

– Arbetet med att ta fram en nationell Min vårdplan har varit inspirerande och det känns mycket bra att äntligen kunna presentera ett nationellt informationsmaterial, säger Monica Olsson, kontaktsjuksköterska på kirurgkliniken Blekingesjukhuset. Vi har arbetat med en regional version av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden tidigare och har fått mycket positiva reaktioner från våra patienter på den digitala lösningen.

Läs mer på Regionala cancercentrum i samverkans sida

Sidan redigerades senast: 2021-03-17