Referensvärden för levnadskostnader ska underlätta för Försäkringskassan

2021-03-04

Konsumentverket gör årligen beräkningar av kostnader för några av hushållens vanligaste utgiftsområden. Siffrorna kan ses som referensvärden för normala levnadskostnader för personer utan funktionsnedsättning.

Merkostnader för personer med funktionsnedsättning ingår inte i beräkningarna.

Enligt ett regeringsuppdrag ska Konsumentverkets beräkningar utvecklas för att användas som referensmaterial av Försäkringskassan, i deras bedömningar av skäliga merkostnader för personer med funktionsnedsättning. Materialet som Konsumentverket har tagit fram är omfattande och avser normala levnadskostnader, vilket ska underlätta för Försäkringskassans beräkningar av merkostnadsersättningar. Det ska även bidra till enhetligare bedömningar och effektivare handläggning.

Läs mer information från Konsumentverket

Sidan redigerades senast: 2021-03-05