Hur många kronor är en patients säkerhet värd?

2021-03-05

Socialstyrelsen förespråkar att vården ska återanvända medicintekniska engångsprodukter–på flera patienter. Argumenten som lyfts handlar i huvudsak om ekonomi. Vi ser tvärtom att besparingarna man räknat med vilar på skakig grund, skriver företrädare för sju organisationer som företräder patienter, vårdprofessioner och tillverkare av medicinteknik.

Socialstyrelsen förespråkar i en nyligen publicerad rapport att vården ska återanvända medicintekniska engångsprodukter – på flera patienter. Rapporten, som vi ser har flera brister, är nu ute på remiss och kan utgöra grunden för en ny lagstiftning i Sverige.

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle 

Sidan redigerades senast: 2021-03-05