Fysisk aktivitet viktigt för att klara operation

2021-03-26

En ny avhandling visar att personer som är fysiskt aktiva när de får diagnosen tjock- och ändtarmscancer har bättre förutsättningar att klara operationen, både vad gäller återhämtning och risk för komplikationer.

Däremot går det inte att visa på någon direkt effekt på operationsresultatet för dem som börjar sin fysiska aktivitet två veckor före operationen.

Det är två slutsatser som ST-läkare Aron Onerup redovisar i sin doktorsavhandling som nyligen presenterades, baserat på studier under sex års doktorandarbete på halvtid av patienter med tjock- eller ändtarmscancer.

I den ena studien kartlade forskare vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset den fysiska aktivitetsnivån på fritiden hos 115 studiedeltagare som blivit diagnosticerade med tjock- eller ändtarmscancer.

– När vi följde upp deltagarna efter operationen såg vi att bland deltagare som var fysiskt inaktiva var risken högre för att inte känna sig fysiskt återhämtad tre veckor efter operationen. De fysiskt inaktiva deltagarna löpte dessutom drygt fyra gånger högre risk för komplikationer efter operationen än de som var regelbundet fysiskt aktiva, säger Aron Onerup.

Läs mer från Sahlgrenskaliv

 

Sidan redigerades senast: 2021-03-26