All cancer ska upptäckas i stadium 1

2021-03-17

Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot Cancer – där PALEMA ingår – har skrivit en artikel där de kräver att larmsystem införs i vården med målet att all cancer ska upptäckas i stadium 1. Alldeles för ofta vittnar människor om tvåsiffriga antal besök inom de slutligen får remiss för vidare utredning om eventuell cancer. Detta kan ta flera år.

Tidigt upptäckt cancer där patienten snabbt kommer i behandling, kan vara skillnaden mellan liv och död. De flesta vänder sig till vårdcentralen för symptom som kan vara tecken på cancer, men där vårdcentralerna inte tänker cancer i första hand.

Under det år som gått med pandemin har vi sett hur misstänka cancerfall remitterade från vårdcentraler till cancerspecialisterna för utredning har reducerats märkbart. I hela landet och för olika cancersjukdomar har vi under pandemin sett en i snitt 30-procentig minskning av dessa remisser.

Läs hela artikeln från cancerföreningen Palema

 

Sidan redigerades senast: 2021-03-17