Translationell cancerforskning i fokus

2021-05-03

Den 23 april hölls för nionde gången i ordningen den årliga Cancerforskningsdagen, som vanligtvis brukar arrangeras i Umeå. På grund av det rådande smittläget genomfördes dagen denna gång helt digitalt. Tema var translationell cancerforskning.

Ett 90-tal forskningsintresserade fick lyssna på föreläsningar både om patientnära kliniska studier och om grundläggande molekylärbiologisk cancerforskning.

Dagen inleddes med en föreläsning av Anna Martling, Karolinska Institutet. För 2021 har hon tilldelats Cancerfondens utmärkelse Årets cancerforskare. Hon beskrev sin unika studie, ALASCCA (Adjuvant Låg dos ASA vid Colorektal CAncer) som är en randomiserad multicenterstudie av tilläggsbehandling med acetylsalicylsyra (ASA) hos patienter med tarmcancer. ASA, som finns i många vanliga antiinflammatoriska värktabletter, är ett billigt läkemedel med låg risk för biverkningar.

Läs hela nyheten från Cancercentrum Norr

Sidan redigerades senast: 2021-05-03