Tillgänglighet måste byggas in i it-systemen redan från början

2021-05-20

Tillgänglighet handlar inte om att anpassa i efterhand utan om att göra rätt från början, skriver Marie Sten och Diana Chafik, med anledningen av den internationella it-tillgänglighetsdagen.

Idag firas den internationella it-tillgänglighetsdagen. Men när allt fler internationellt bygger in tillgänglighet i sin verksamhet, tycks Sverige leva kvar i synen på tillgänglighet som en ”anpassning” som görs i efterhand. Ska vi nå målet om att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter, behöver politiker och branschen lägga om strategi och göra rätt från början. De som idag stängs ute eller har svårt att använda den digitala tekniken måste involveras.

Det är ett grundläggande problem att samhället planeras utifrån en tänkt norm och inte tar hänsyn till den mångfald av behov som finns i befolkningen, vilket blev tydligt under pandemin när många exkluderades från information och kommunikation.

Tillgänglighetskraven i internationell lagstiftning ökar och den europeiska tillgänglighetslagen kommer att bli lag även i Sverige. Samtidigt har alla rätt att delta i samhället på lika villkor, vilket slås fast i internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Svenska aktörer behöver anpassa sig till regelverken samtidigt som de kommer att få svårt att stå sig i konkurrensen om de inte hänger med.

På bilden ser vi Marie Sten, första vice ordförande för Funktionsrätt Sverige, och Diana Chafik, projektledare på Rätt från början.

Läs hela debattartikeln från Computer Sweden

Sidan redigerades senast: 2021-05-20