Tarmpolyper hos nära släktingar kan öka risken för tjock- och ändtarmscancer

2021-05-05

Tjock- och ändtarmscancer är en av de dödligaste formerna av cancer, och under senare år har allt fler yngre drabbats. I den hittills största registerstudien visar forskare vid Karolinska Institutet och Harvard University i USA på ett möjligt samband mellan tarmpolyper hos nära släktingar och risken att drabbas av tjock- och ändtarmscancer.

Studien som publicerats i British Medical Journal skulle kunna få betydelse för screeningrutinerna i flera länder.

Tjock- och ändtarmscancer är den cancerform som orsakar näst flest cancerrelaterade dödsfall i världen enligt Världshälsoorganisationen, WHO. Det finns flera livsstilsfaktorer, bland dem övervikt och stillasittande, som ökar risken för sjukdomen.

Det är också känt sedan tidigare att det finns en ärftligt förhöjd risk att drabbas. De flesta som får diagnosen är över 65 år, men i allt fler länder ökar andelen yngre som drabbas.

Lokal tjock- och ändtarmscancer går att behandla med god prognos men för patienter med metastaser är prognosen betydligt sämre. I Sverige erbjuds personer över 65 år screening, koloskopi, men det behövs mer kunskap om vilka individer som bör erbjudas den här förebyggande undersökningen.  

Läs hela nyheten från Karolinska Institutet

Sidan redigerades senast: 2021-05-05