Studie om samband tarmpolyper och tjock- och ändtarmscancer

2021-05-16

Louise Emilsson, Specialist i Allmänmedicin i Region Värmland, är en av författarna till en studie som nyligen publicerats i BMJ.

Lokal tjock- och ändtarmscancer föregås av polyper i tjocktarmens slemhinna och går att behandla med god prognos. För patienter som upptäcks sent med metastaser är prognosen dock betydligt sämre.
– I studien undersöker vi sambandet mellan tjock- och ändtarmscancer och förekomsten av tarmpolyper hos förstagradssläktingar, det vill säga föräldrar och syskon. Vår studie visar att tarmpolyper hos förstagradssläktingar är kopplat till cirka 40 procent ökad risk för tjock- och ändtarmscancer. Det är viktig kunskap bland annat för att identifiera vilka individer som ska erbjudas tidig screening i form av koloskopi, säger Louise Emilsson.

Läs hela artikeln här: Risk of colorectal cancer in first degree relatives of patients with colorectal polyps: nationwide case-control study in Sweden

Artikeln är på engelska, öppna den i Google Chrome så kan du lätt översätta den till svenska.

Sidan redigerades senast: 2021-05-17