Avhandling ger ny kunskap om mikroskopisk kolit

2022-05-25

Dr David Bergman vid Karolinska Institutets institution för medicinsk epidemiologi och biostatistik, har skrivit sin avhandling om mikroskopisk kolit – en sjukdom som länge underdiagnostiserats på grund av bristande kunskap.

I sin avhandling undersökte David Bergman bland annat förekomsten av mikroskopisk kolit mellan 1995 och 2015.  Det visade sig att sjukdomen under de senaste decennierna har ökat markant, men att den stabiliserat sig mellan 2010-2015.

– Vi såg också att patienter med mikroskopisk kolit löper en ökad risk att dö. Det verkar dock som att den ökade dödligheten är förknippad med andra störningar som inträffar samtidigt och inte med mikroskopisk kolit i sig, berättar David Bergman.

I avhandlingen bedömdes också att risken för senare mikroskopisk kolit hos celiakier.

Mikroskopisk kolit är vanligare hos kvinnor och äldre vuxna, men vem som helst kan utveckla sjukdomen. Såväl onormala immunreaktioner som genetiska faktorer antas spela en roll i sjukdomsutvecklingen, och idag bedöms över 10 000 personer i Sverige vara drabbade. David konstaterar dock att mycket forskning återstår att göra.

–Det finns mycket som vi inte vet om mikroskopisk kolit. Till exempel löper rökare en ökad risk att utveckla sjukdomen och eftersom rökning har en negativ effekt på hälsan på många sätt är det svårt att skilja effekten av mikroskopisk kolit från effekten av rökning på till exempel cancer. Därför skulle det vara värdefullt om uppgifter om rökvanor kunde samlas in och göras tillgängliga för forskare. Jag tror också att liknande studier som de vi har utfört från länder med ett annat panorama av riskfaktorer skulle vara intressant.

Läs mer om avhandlingen på Karolinska Institutets hemsida genom att klicka här.

 

Sidan redigerades senast: 2022-05-25