Genvägen till ökad precision

2021-05-28

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys lämnar en rapport i ämnet som är en framåtblickande analys av precisionsmedicin i hälso- och sjukvården.

De har på regeringens uppdrag analyserat hur utvecklingen av precisionsmedicin har påverkat och kommer att påverka hälso- och sjukvården. I uppdraget har även ingått att lämna förslag på hur relevanta aktörer kan stötta och samverka med regionerna i arbetet med att införa precisionsmedicin, så att det sker på ett ordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt. Analysen har utgått från ett patient- och medborgarperspektiv. De har bl.a. lämnat följande slutsatser.

I rapporten har de också lämnat en del rekommendationer. Hela rapporten kan du ladda ner och du kan också se en sammanfattning på Myndighetens hemsida.

 

Sidan redigerades senast: 2021-05-28