Forskning visar vägen ut ur krisen

2021-05-13

Sveriges regelverk, sjukvård, hälsodatasystem och relativt små forskningsmiljöer inte är anpassade för dagens globala hälsoutmaningar. Den slutsatsen drar stiftelsen Forska!Sverige som i en rapport identifierar tio åtgärder som krävs för att bättre kunna dra nytta av forskning och utveckling i händelse av kris.

För att kunna möta hälsohot som den pågående Coronapandemin krävs stark forskning och utveckling, konstaterade Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare på Forska!Sverige. Hon inledde konferensen med att lyfta forskningens roll hittills under pandemin när det har gällt att identifiera orsaken till sjukdomen och sjukdomens förlopp, utveckla tester för diagnos och smittspårning och utveckla metoder och behandling vid allvarlig covid-19.

Läs hela artikeln i Life-time

Sidan redigerades senast: 2021-05-14