Efterlängtad kontakt för cancerpatienter

2021-05-21

I rollen som kontaktsjuksköterska inom urologi vid Lycksele lasarett möter Theresia Grenbäck nu dagligen patienter med urologiska cancerdiagnoser i södra Lappland. – Den gruppen har tidigare inte haft någon direktkontakt med vården för att få stöd och information, säger hon.

Tjänsten är efterlängtad hos de cirka 300 personer som varje år drabbas av någon form av cancer i underlivet, från njurarna och nedåt.

I de nationella riktlinjerna för cancervård finns uttalade krav på att sjukhusen ska ha kontaktsjuksköterskor och under hösten 2020 togs så beslutet att inrätta en ny tjänst vid Lycksele lasarett.

Ansvar för samordning

– Vi lånade lite tjänsteutrymme från kirurgen för en kontaktsjuksköterska som skulle ha ett samordningsansvar för just den patientgruppen, säger Ann-Sofie Kyrk, verksamhetschef vid Kirurgiskt centrum södra Lappland.

Samtal under kris

Theresia Grenbäcks gedigna bakgrund som sjuksköterska inom kommunal äldrevård och vid Geriatriskt centrum i Umeå, koordinator för standardiserat vårdförlopp vid urologmottagningen på Nus och kanske framförallt erfarenheten från psykiatrimottaningen i Lycksele, gjorde henne nästan som klippt och skuren för tjänsten.

– Jag hade lärt mig hur jag för ett samtal med patienter i kris, vilka frågor som bör ställas och vad jag ska fånga upp, berättar Theresia Grenbäck.

Som kontaktsjuksköterska kommer hon oftast i kontakt med patienterna först när de träffar sin läkare och får sin cancerdiagnos.

Reagerar olika

– När läkaren lämnat beskedet stannar jag kvar och berättar vilken typ av behandling som är aktuell, om det blir operation, strålning eller hormonbehandling, förklarar Theresia Grenbäck.

Patienter som får reda på att de har cancer reagerar olika på beskedet.

– En del är lugna och tycker det är skönt att få ett besked efter att ha varit oroliga en tid, säger Theresia Grenbäck. Andra säger nästan ingenting och måste få processa det och då brukar jag ringa upp efter några dagar.

Kontakt via telefon

De fortsatta kontakterna med patienterna beror på vilken sorts behandling de får, om de till exempel ska strålas eller operera bort sin prostata görs det i Umeå och då får de hjälp och stöd där.

– Men när de fått sin behandling och kommer hem fångar jag upp dem igen, vilket i dessa corona-tider mest sker via telefon.

Theresia Grenbäck är också med om att införa digitala vårdmöten och digitala vårdplaner vid kirurgkliniken.

– Det är ett komplement till kontakt som jag tycker bör finnas, säger hon.

Spindeln i nätet

Som kontaktsjuksköterska är Theresia Grenbäck inte bara ett stöd till de patienter hon möter. Funktionen underlättar även för andra medarbetare på kirurgkliniken.

– Tidigare har övrig personal försökt hjälpa patienterna på bästa sätt, säger Theresia Grenbäck. Men det behövs en funktion som är som en spindel i nätet och ha koll på att till exempel remisser skrivs och att patienterna får rätt information.

Sidan redigerades senast: 2021-05-21