Behov av att öka kostnadseffektiviteten i läkemedelsanvändningen

2021-05-06

Under 2020 uppgick kostnaden för läkemedel inom läkemedelsförmånerna till cirka 34,3 miljarder kronor, inklusive patientavgifter. Regeringen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) kan göra mer för att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som det offentliga satsar på läkemedel, visar Riksrevisionens granskning.

Läkemedel som förskrivs på recept subventioneras med skattemedel och omfattas av patienternas högkostnadsskydd. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är den myndighet som fattar beslut om vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Riksrevisionens granskning visar att den modell som Sverige använder för dessa beslut gör det svårt för TLV att ta in vissa nya läkemedel i förmånerna. Det gäller framför allt läkemedel mot svåra och ovanliga sjukdomar som behöver en kontinuerlig behandling.

Porträtt Ulf Andersson

– I värsta fall leder det till att patienter nekas en ny läkemedelsbehandling, trots att behandlingseffekten är god, säger Ulf Andersson, projektledare för granskningen.

Läs hela pressmeddelandet från Riksrevisionen

Sidan redigerades senast: 2021-05-06