Socioekonomi viktig faktor vid cancerscreening

2021-06-18

Geomapping med incidenskartor kan ge viktig kunskap om områden med högre risk för cancer. Nya statistiska modeller utvecklas när nationell screening för tjock- och ändtarmscancer införs över hela landet.

På kartorna – ”heatmaps” – visar olika färger skillnaderna i incidens (insjuknande) mellan områden för kolorektal cancer (tjock- och ändtarmscancer).

Den grupp inom Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) som arbetat med kartorna lyfter fram betydelsen av ny indelning i demografiska statistikområden, DeSO, som Statistiska centralbyrån lanserat.

– Med kartorna kan vi ringa in områden med förhållandevis tung cancerbörda som en form av hotspots med en förhöjd incidens som är statistiskt säkerställd, säger Ulf Strömberg, adjungerad professor vid Göteborgs universitet och ansvarig för RCC-rapporten. 

Läs hela artikeln från life-time

Sidan redigerades senast: 2021-06-18