Faktorer som bromsar precisionsmedicin

2021-06-22

Precisionsmedicin kan bli ett paradigmskifte på många sjukdomsområden, och Sverige ska ligga i framkant. Men ett flertal faktorer bromsar utvecklingen. IT-system, datadelning och bristande genetikkunskaper är bara några av problemen, visar en rapport framtagen på uppdrag av läkemedelsindustrin.

life-time skriver om Framtidens medicin: 

Precisionsmedicin, byggd på kartläggningar av hela eller stora delar av patienternas arvsmassa, har skapat helt nya möjligheter i vården. Personer med bland annat ovanliga ärftliga sjukdomar och vissa cancerformer kan nu få skräddarsydd behandling, och tekniken kommer att bli relevant för allt fler tillstånd.

Regeringens nationella Life Science-strategi säger att Sverige ska vara internationellt ledande i omställningen mot precisionsmedicin. Det kommer dock krävas mycket arbete på vägen dit, visar rapporten Förutsättningar
för precisionsmedicin i Sverige. Den är framtagen av analysföretaget Arthur D Little på uppdrag av läkemedelsföretaget Roche, och presenterades nyligen av Lif.

I rapporten används det standardiserade vårdförloppet för lungcancer som modell. Det är redan på flera sätt strukturerat så att det borde passa väl samman med precisionsmedicin. Ändå återstår mycket att göra. Genom elva djupintervjuer med vårdpersonal och myndighetsföreträdare har analysföretaget kartlagt utmaningarna, och de orsaker som behöver åtgärdas.

Läs hela artikeln i life-time

 

Sidan redigerades senast: 2021-06-22